تخت خواب
طول 200 cm
عرض 90 cm
ارتفاع 100 cm
دراور
طول 60 cm
عرض 110 cm
ارتفاع 160 cm
پاتختی
طول 60 cm
عرض 60 cm
ارتفاع 200 cm

لینک های مفید

مقالات

شبکه های اجتماعی

طراحی وبسایت: 60300